Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Đỗ Xuân Hiền (lần đầu)
Đăng ngày 29-01-2021 09:07, Lượt xem: 470

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Xuân Hiền, địa chỉ Tổ 101, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (lần đầu), về việc không bồi thường về đất, không bố trí đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tô Hiệu (đoạn nhánh chợ Hòa Mỹ), phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Ông Đỗ Xuân Hiền yêu cầu hủy bỏ Công văn số 7333/UBND-ĐTĐT ngày 30-10-2019 của UBND thành phố về việc trả lời kiến nghị của Hội đồng Bồi thường thiệt hại  và Giải phóng mặt bằng (BTTH&GPMB) quận Liên Chiểu; ban hành văn bản chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu thực hiện đền bù đất và bố trí đất tái định cư theo đúng chính sách hiện hành của Nhà nước; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định. Đồng thời, làm rõ Công văn số 7333/UBND-ĐTĐT ngày 30-10-2019 của UBND thành phố và Báo cáo số 513/BC-HĐBTTH ngày 22-10-2019 của Hội đồng BTTH&GPMB quận Liên Chiểu có thật hay không; yêu cầu thu hồi diện tích 9m2 ảnh hưởng vệt quy hoạch và làm rõ việc giải quyết hỗ trợ số tiền 40.000.000 đồng.

Trên cơ sở kết quả xác minh của Thanh tra thành phố và kết quả hai buổi đối thoại của lãnh đạo UBND thành phố với ông Đỗ Xuân Hiền (vào ngày 24-7-2020 và ngày 14-8-2020), UBND thành phố kết luận, việc không bồi thường thiệt hại về đất, không bổ trí đất tái định cư đối với ông Đỗ Xuân Hiền là đúng với Quyết định số 7036/QĐ-UBND ngày 28-8-2012 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự án đường Tô Hiệu thực hiện theo Phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” và đúng với chủ trương của UBND thành phố tại Mục 4 Công văn số 4698/UBND-QLĐB ngày 6-6-2013 của UBND thành phố về việc liên quan đến chủ trương hỗ trợ và giải quyết một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường Tô Hiệu, quận Liên Chiểu.

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do thu hồi đất của hộ ông Đỗ Xuân Hiền (hồ sơ 113, 115, 121) để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tô Hiệu là 71.319.290 đồng, bao gồm: bồi thường vật kiến trúc, cây cối hoa màu 31.319.290 đồng và hỗ trợ 3 hồ sơ 40.000.000 đồng, không có số tiền 313.319.290 đồng như trích ngang nội dung phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố tại Quyết định số 9327/QĐ-UBND ngày 31-12-2013 đối với hộ ông Đỗ Xuân Hiền (bản phô tô) mà ông Đỗ Xuân Hiền cung cấp tại buổi đối thoại ngày 24-7-2020.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên các quyết định phê duyệt đền bù, hỗ trợ đối với hộ ông Đỗ Xuân Hiền khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Tô Hiệu, quận Liên Chiểu; không chấp nhận nội dung khiếu nại bồi thường về đất và bố trí đất tái định cư của ông Đỗ Xuân Hiền.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Đỗ Xuân Hiền có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác