Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Hiền Lương (lần hai)
Đăng ngày 29-01-2021 09:24, Lượt xem: 363

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Hiền Lương, tạm trú tại số 8A, Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (lần hai), khiếu nại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 16-8-2013 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc giải quyết đơn khiếu nại của của bà (lần đầu).

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo số 634/BC-TTTP ngày 27-10-2020 của Thanh tra thành phố về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Hiền Lương, tạm trú tại số 8A Dũng sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, và kết quả buổi đối thoại ngày 20-11-2020 của lãnh đạo UBND thành phố với bà Nguyễn Hiền Lương, UBND thành phố kết luận, việc bà Nguyễn Hiền Lương yêu cầu được đền bù 20,6 ha diện tích đất rừng tại xã Hoà Phú mà bà cho rằng có nguồn gốc mua lại của ông Võ Đăng Khá (40ha) là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Lý do vì bà Nguyễn Hiền Lương không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20,6 ha, đồng thời không có hồ sơ gì về giải tỏa bồi thường đối với 20,6 ha đất rừng nêu trên. Do vậy, UBND huyện Hòa Vang đã trả lời bà Nguyên Hiền Lương tại Công văn số 759/UBND-TTra ngày 27-6-2013 và hướng dẫn bà liên hệ Tòa án để được xem xét giải quyết (việc thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất giữa bà và ông Khá) là đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 16-8-2013 của Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Hiền Lương khiếu nại Công văn số 759/UBND-TTra ngày 27-6-2013 trong đó có nêu: “… thực tế ông Võ Đăng Khá được cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất vào năm 1992 trong đó có khu vực đất 20,6 ha đất này (tại Hòa Phú) ” là không chính xác, vì toàn bộ 40 ha đất rừng cấp cho ông Võ Đăng Khá năm 1992 thuộc địa bàn xã Hòa Ninh. Việc thiếu sót này không làm ảnh hưởng đến nội dung, cũng như thay đổi kết quả trong việc trả lời đơn và giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Hiền Lương. Vì vậy, Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 16-8-2013 của Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Hiền Lương là đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 16-8-2013 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Hiền Lương (lần đầu). Trong thời hạn theo quy định, nếu bà Nguyễn Hiền Lương không đồng ý với Quyết định thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác