Chương trình truyền hình kênh DANANGTV2 từ 20/3/2023– 26/3/2023
Đăng ngày 20-03-2023 14:17, Lượt xem: 5

Thứ 2 (20/3)

00:00

Sân khấu  Biển mặn tình người

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Nghề đan lát của người Tày, Nghĩa Đô

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 93

02:00

Ca nhạc  Với biển mênh mông

02:30

Khám phá thế giới  Linh hồn Châu Á_Hàn Quốc, rượu Makgeolli(T1,2)

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 5

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Về xứ Cù Lao Tập 80

03:45

Cười để ngẫm  Bỏ của lấy người Số 837

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 46

04:30

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần Đ.H 18/3

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 11

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 7+8

06:00

Ca nhạc  Tình yêu cao nguyên

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  An ninh Đà Nẵng 17/3 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Câu chuyện âm nhạc  Ca khúc “Trái tim vỗ về trái tim” 18/3 PL

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 3

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 18

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Con đường bí ẩn – Tập 1

10:00

Chuyên mục  Lao động và công đoàn 19/3

10:15

Văn hóa dân tộc  Tín ngưỡng của người Sán Chí

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 19

11:00

Chuyên mục  Khởi nghiệp Đ.H 20/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 250

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 251

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 47

15:00

Chuyên mục  Tạp chí thể thao 18/3 PL

15:15

Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Phát triển kinh tế biển_T8  Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Phát triển kinh tế biển_T8

15:45

Chuyên mục  Tri ân 18/3 PL

16:00

Phim truyện TQ  Pháp y Tần Minh Tập 29

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 39

17:00

Ca nhạc  Duyên quan họ

17:30

Chuyên mục  Quốc phòng toàn dân 20/3

17:45

Câu chuyện âm nhạc  Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 13

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 35

21:00

Phim sitcom  Ba chàng lính trẻ Tập 82

21:15

Phim truyện TQ  Pháp y Tần Minh Tập 30

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 12

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Bỏ của lấy người Số 837

Thứ 3 (21/3)

00:00

Sân khấu  Cha và con

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Chè cổ thụ Bắc Hà

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 94

02:00

Ca nhạc  Tình yêu cao nguyên

02:30

Văn hóa dân tộc  Tín ngưỡng của người Sán Chí

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 6

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Đêm Mỹ Tho Tập 81

03:45

Cười để ngẫm  Nỗi nhục Số 838

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 47

04:30

Câu chuyện âm nhạc  Ca khúc “Trái tim vỗ về trái tim” 18/3 PL

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 12

05:30

Năng lượng ngày mới  Số 1+2

06:00

Ca nhạc  Duyên quan họ

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Khởi nghiệp Đ.H 20/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Khoa học và đời sống \17/3 PL

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 4

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 19

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Con đường bí ẩn – Tập 2

10:00

Chuyên mục  Quốc phòng toàn dân 20/3 PL

10:15

Khám phá Việt Nam  Một ngày làm người dân đảo Lý Sơn

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 20

11:00

Chuyên mục  Giáo dục và hướng nghiệp Đ.H 21/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 252

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 253

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 48

15:00

Chuyên mục  An ninh Đà Nẵng 17/3 PL

15:15

Phim tài liệu  Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển: Phát triển kinh tế biển_T9

15:45

Chuyên mục  Lao động và công đoàn 19/3 PL

16:00

Phim truyện TQ  Pháp y Tần Minh Tập 30

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 30

17:00

Ca nhạc  Ngọt ngào khúc hát dân ca

17:30

Chuyên mục  An toàn thực phẩm Đ.H 21/3

17:45

Chuyên mục  Nông nghiệp xanh 16/3 PL

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 14

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 36

21:00

Phim sitcom  Ba chàng lính trẻ Tập 83

21:15

Phim truyện TQ  Pháp y Tần Minh Tập 31

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 13

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Nỗi nhục Số 838

Thứ 4 (22/3)

00:00

Sân khấu  Chung một ước mơ

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Nét đẹp Lào Cai – Đền Thượng

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 95

02:00

Ca nhạc  Duyên quan họ

02:30

Khám phá Việt Nam  Một ngày làm người dân đảo Lý Sơn

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 7

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Về đất anh hùng Tập 82

03:45

Cười để ngẫm  Con dại cái mang Số 839

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 48

04:30

Chuyên mục  Khoa học và đời sống \17/3 PL

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 13

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 9+10

06:00

Ca nhạc  Ngọt ngào khúc hát dân ca

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Giáo dục và hướng nghiệp Đ.H 21/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Nông nghiệp xanh 16/3 PL

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 5

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 20

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Chuyện tìm nước

10:00

Chuyên mục  An toàn thực phẩm Đ.H 21/3

10:15

Di sản văn hóa  Nữ anh hùng Bà Triệu trong tâm thức dân gian

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 21

11:00

Chuyên mục  Đọc sách cùng bạn Đ.H 22/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 254

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 255

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 49

15:00

Chuyên mục  Khởi nghiệp Đ.H 20/3

15:15

Phim tài liệu  Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển: Phát triển kinh tế biển_T10

15:45

Khoa giáo  Đất sống - người no

16:00

Phim truyện TQ  Pháp y Tần Minh Tập 31

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 31

17:00

Ca nhạc  Thành phố bên sông Tiền

17:30

Chuyên mục  Văn hóa và đời sống Đ.H 22/3

17:45

Chuyên mục  Đà Nẵng – Thành phố an bình \15/3 PL

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 15

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 37

21:00

Phim sitcom  Ba chàng lính trẻ Tập 84

21:15

Phim truyện TQ  Pháp y Tần Minh Tập 32 Hết

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 14

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Con dại cái mang Số 839

Thứ 5 (23/3) 

00:00

Sân khấu  Chuyện làng quê

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Cây đa lớn nhất Việt Nam

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 96

02:00

Ca nhạc  Ngọt ngào khúc hát dân ca

02:30

Di sản văn hóa  Nữ anh hùng Bà Triệu trong tâm thức dân gian

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 8

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Về đất Vĩnh Long anh hùng Tập 83

03:45

Cười để ngẫm  Đói cho sạch, rách cho thơm Số 840

04:00

Chương trình  Pops Music Số 49

04:30

Chuyên mục  Nông nghiệp xanh 16/3 PL

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 14

05:30

Năng lượng ngày mới  Số 2+3

06:00

Ca nhạc  Thành phố bên sông Tiền

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Đọc sách cùng bạn Đ.H 22/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Đà Nẵng – Thành phố an bình \15/3 PL

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 6

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 21

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  D3 – Tiểu đoàn của những anh hùng

10:00

Chuyên mục  Văn hóa và đời sống Đ.H 22/3

10:15

Thiên nhiên Việt Nam  Hoàng đàn trên đỉnh Cai Kinh

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 22

11:00

Chuyên mục  Biển đảo quê hương 23/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 256

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 257

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 50

15:00

Chuyên mục  Giáo dục và hướng nghiệp Đ.H 21/3

15:15

Phim tài liệu  Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển: Phát triển kinh tế biển_T11

15:45

Chuyên mục  An toàn thực phẩm Đ.H 07/3

16:00

Phim truyện TQ  Pháp y Tần Minh Tập 32 Hết

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 32

17:00

Phim tài liệu  V25 – Dấu ấn những chiến công \PKTQN

17:30

Chuyên mục  Công tố và kiểm sát 23/3

17:45

360 độ du lịch Đà Nẵng  Du lịch sinh thái Hòa Vang

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 16

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 38

21:00

Phim sitcom  Ba chàng lính trẻ Tập 85

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 1

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 15

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Đói cho sạch, rách cho thơm Số 840

Thứ 6 (24/3)

00:00

Sân khấu  Chuyện tình biển khát

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Cánh đồng hoa cát cánh Bắc Hà

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 97

02:00

Ca nhạc  Thành phố bên sông Tiền

02:30

Thiên nhiên Việt Nam  Hoàng đàn trên đỉnh Cai Kinh

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 9

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Về miền đất học Vĩnh Long Tập 84

03:45

Cười để ngẫm  Tham thì thâm Số 841

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 50

04:30

Chuyên mục  Đà Nẵng – Thành phố an bình \15/3 PL

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 15

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 1+2

06:00

Ca nhạc  Tình Huế

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Biển đảo quê hương 23/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

360 độ du lịch Đà Nẵng  Du lịch sinh thái Hòa Vang \16/3 PL

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 7

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 22

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  V25 – Dấu ấn những chiến công

10:00

Chuyên mục  Công tố và kiểm sát 23/3

10:15

Thế giới động vật  Những ông bố bà mẹ tuyệt vời trong tự nhiên-T1

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 23

11:00

Chuyên mục  Live in Danang Đ.H 24/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin- Thông báo- Quảng cáo  Thông tin- Thông báo- Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 258

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 259

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 51

15:00

Chuyên mục  Đọc sách cùng bạn Đ.H 22/3 PL

15:15

Phim tài liệu  Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển: Phát triển kinh tế biển_T12

15:45

Chuyên mục  Văn hóa và đời sống Đ.H 22/3 PL

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 1

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 33

17:00

Phim tài liệu  D3 – Tiểu đoàn của những anh hùng \C.Đ

17:30

Chuyên mục  An toàn giao thông 24/3

17:45

Chuyên mục  Khởi nghiệp \20/3 PL

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 17

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 39

21:00

Phim sitcom  Ba chàng lính trẻ Tập 86

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 2

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 16

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Tham thì thâm Số 841

Thứ 7 (25/3)

00:00

Sân khấu  Chuyện tình trong vương phủ

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 98

02:00

Ca nhạc  Tình Huế

02:30

Thế giới động vật  Những ông bố bà mẹ tuyệt vời trong tự nhiên-T1

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 10

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Xuôi dòng Cổ Chiên Tập 85

03:45

Cười để ngẫm  Rảnh rỗi sinh nông nổi Số 842

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 51

04:30

360 độ du lịch Đà Nẵng  Du lịch sinh thái Hòa Vang \16/3 PL

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 16

05:30

Năng lượng ngày mới  Số 3+1

06:00

Ca nhạc  Tôi yêu cuộc đời

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Live in Danang Đ.H 24/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Công tố và kiểm sát \23/3 PL

07:45

Gameshow  Đối mặt thời gian – Mùa 1 Số 2

08:30

Sắc màu tuổi thơ  Ca ngợi Tổ quốc Đ.H 25/3

08:45

Cười để ngẫm  Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy Số 843

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Văn nghệ cuối tuần  Gặp gỡ nhạc sĩ Mai Danh Đ.H 25/3

09:50

Tôi yêu Đà Nẵng  Những người vận hành cầu Rồng Đ.H 25/3

10:00

Chuyên mục  An toàn giao thông 24/3

10:15

Tọa đàm văn nghệ  Đà Nẵng - Khúc hát tháng Ba Đ.H 25/3

11:00

Chuyên mục  Phụ nữ và phát triển 25/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin- Thông báo- Quảng cáo  Thông tin- Thông báo- Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 260

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 261

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Phim Việt Nam  Những đứa con của làng

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 2

16:50

Sắc màu tuổi thơ  Mùa xuân và tuổi thơ 18/3 PL

17:00

Ca nhạc  Tổ quốc gọi tên mình

17:30

Chuyên mục  Đà Nẵng – kết nối và chuyển động Đ.H 25/3

17:45

Câu chuyện âm nhạc  Ca khúc “Khúc hát Tháng Ba” Đ.H\25/3

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 18

19:45

Tọa đàm  Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

20:15

Gameshow  Đối mặt thời gian – Mùa 2 Số 8

21:00

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần Đ.H 25/3

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 3

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 17

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Rảnh rỗi sinh nông nổi

Chủ Nhật (26/3)

00:00

Phim điện ảnh  72 giờ tẩu thoát (P1,2)

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Những điểm đến thơ mộng ở Lào Cai \KT\LC

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 99

02:00

Ca nhạc  Tôi yêu cuộc đời (in-out) \LH35

02:30

Khám phá thế giới  Linh hồn Châu Á_Trung Quốc, rượu \Bai Jiu(T1,2)\KG

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 11

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Duyên dáng Tây Đô Tập 86

03:45

Cười để ngẫm  Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy Số 843

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 73

04:30

Chuyên mục  Biển đảo quê hương 23/3 PL

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 17

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 3+4

06:00

Chuyên mục  Đà Nẵng- Kết nối và chuyển động 25/3

06:15

Câu chuyện âm nhạc  Lá xanh VNPL

06:30

Phim tài liệu  Phụ nữ khu V- Những chặng đường vẻ vang Năm 2023

07:00

Phim sitcom  Ba chàng lính trẻ Tập 38

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chào ngày mới  Đ.H

08:00

Văn nghệ cuối tuần  Gặp gỡ nhạc sĩ Mai Danh Đ.H 25/3

08:20

Tôi yêu Đà Nẵng Những người vận hành Cầu Rồng  Tôi yêu Đà Nẵng Những người vận hành Cầu Rồng

08:30

Câu chuyện âm nhạc  Giới thiệu ca khúc”Khúc hát tháng 3” Đ.H25/3

08:45

Cười để ngẫm  Tin vui

09:00

Phim truyện TQ  Tiếng pháo vu quy

10:30

Chương trình  Pops music Tập 42

11:00

Phim truyện HQ  Manh Phi giá đáo Tập 6

11:50

Chuyên mục  An toàn giao thông 26/3

12:05

Sống khỏe mỗi ngày  \

12:15

Bản tin thể thao  Đ.H

12:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

12:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

13:00

Ca nhạc  Với biển mênh mông

13:30

Game show  Giải mã đàn ông Số 13

14:15

Chuyên mục  Phụ nữ và phát triển 25/3

14:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

15:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập29

15:15

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 55

15:30

Phim tài liệu  Con đường hạnh phúc LH40

16:00

Phim điện ảnh VN  Quyên

17:30

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần

17:50

Sắc màu tuổi thơ  Ca ngợi Tổ quốc Đ.H 25/3

18:10

Bản tin thể thao  Bản tin thể thao

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Tiếp sóng Thời sự Đài THVN  Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19:40

Dự báo thời tiết  Dự báo thời tiết

19:45

Chuyên mục  Nội chính 26/3

20:00

Phim truyện TQ  Con đường thành sao Tập 42

20:50

Tọa đàm văn nghệ  Đà Nẵng- Khúc hát tháng Ba 25/3

21:40

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

22:30

Bài hát để đời  Số 2

23:00

Gameshow  Đối mặt thời gian- Mùa 2 Số 7

23:45

Tiểu phẩm hài  Một lần dại

                   

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác