Chương trình truyền hình kênh DANANGTV1 từ 27/3/2023– 2/4/2023
Đăng ngày 27-03-2023 10:18, Lượt xem: 34

Thứ 2 (27/3)

00:00

Sân khấu  Cội nguồn

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Cung đường PaVi - P1

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 100

02:00

Ca nhạc  Tổ quốc gọi tên mình

02:30

Khám phá thế giới  Những sinh vật kỳ lạ (T1,2)

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 12

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Làng nghề mùa nước nổi Tập 87

03:45

Cười để ngẫm  Sự hiểu lầm tai hại Số 844

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 74

04:30

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần 25/3

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 18

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 5+6

06:00

Ca nhạc  Tiếng hát ước mơ

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  An ninh Đà Nẵng

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Câu chuyện âm nhạc  Ca khúc “Khúc hát Tháng Ba”

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 9

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 23

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Con đường bí ẩn – Tập 3

10:00

Chuyên mục  Nội chính 12/3 PL

10:15

Văn hóa dân tộc  Tín ngưỡng của người Sán Dìu

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 25

11:00

Chuyên mục  Đại đoàn kết 27/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 264

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 265

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 75

15:00

Chuyên mục  Phụ nữ và phát triển 25/3 PL

15:15

Phim tài liệu  Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển: Phát triển kinh tế biển_T13

15:45

Chuyên mục  Đà Nẵng – kết nối và chuyển động 25/3 PL

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 3

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 56

17:00

Ca nhạc  Đà Nẵng trong tim tôi – P1

17:30

Chuyên mục  Quốc phòng toàn dân 27/3

17:45

360 độ du lịch Đà Nẵng  Khu bảo tồn thiên nhiên Nhất Lâm Thủy Trang Trà

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 20

19:50

Tôi yêu Đà Nẵng  Những người vận hành Cầu Rồng

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 40

21:00

Phim sitcom  Những cô nàng rắc rối Tập 1

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 4

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 19

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Thách đấu lần 2 Số 784

Thứ 3 (28/3)

00:00

Sân khấu  Cơn hồng thủy

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Cung đường PaVi – P2

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 101

02:00

Ca nhạc  Tiếng hát ước mơ

02:30

Văn hóa dân tộc  Tín ngưỡng của người Sán Dìu

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 13

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Men say Tân Lộc Tập 88

03:45

Cười để ngẫm  Sự thật bất ngờ Số 845

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 75

04:30

Câu chuyện âm nhạc  Ca khúc “Khúc hát Tháng Ba”

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 19

05:30

Năng lượng ngày mới  Số 2+3

06:00

Ca nhạc  Đà Nẵng trong tim tôi – P1

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Đại đoàn kết 27/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

360 độ du lịch Đà Nẵng  Khu bảo tồn thiên nhiên Nhất Lâm Thủy Trang Trà

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 10

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 24

08:55

Tôi yêu Đà Nẵng  Những người vận hành Cầu Rồng

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Phụng Ký

10:00

Chuyên mục  Quốc phòng toàn dân 27/3 PL

10:15

Khám phá Việt Nam  Khám phá 2 hang động trên vịnh Bái Tử Long

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 26

11:00

Chuyên mục  Xây dựng Đảng Đ.H 28/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 266

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 267

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 76

15:00

Chuyên mục  An ninh Đà Nẵng 24/3 PL

15:15

Phim tài liệu  D3 – Tiểu đoàn của những anh hùng

15:45

Chuyên mục  Nội chính 26/3 PL

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 4

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 57

17:00

Ca nhạc  Đà Nẵng trong tim tôi – P2

17:30

Chuyên mục  Sức khỏe và đời sống Đ.H 28/3

17:45

Chuyên mục  Live in Danang

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 21

19:50

Tôi yêu Đà Nẵng  Tình yêu Đà Nẵng qua những bức ký họa \ĐH.28/3

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 41

21:00

Phim sitcom  Những cô nàng rắc rối Tập 2

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 5

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 20

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Sự thật bất ngờ Số 845

Thứ 4 (29/3)

00:00

Sân khấu  Như những tượng đài

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 102

02:00

Ca nhạc  Đà Nẵng trong tim tôi – P1

02:30

Khám phá Việt Nam  Khám phá 2 hang động trên vịnh Bái Tử Long

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 14

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Hậu Giang Tập 89

03:45

Cười để ngẫm  Hòa giải Số 846

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 76

04:30

Chuyên mục  Đà Nẵng kết nối và chuyển động

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 20

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 7+8

06:00

Ca nhạc  Đà Nẵng trong tim tôi – P2

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Xây dựng Đảng Đ.H 28/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Câu chuyện âm nhạc  Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 11

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 25

08:55

Tôi yêu Đà Nẵng  Tình yêu Đà Nẵng qua những bức ký họa \ĐH.28/3

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  B1 Hòa Vang - khúc tráng ca lịch sử

10:00

Chuyên mục  Sức khỏe và đời sống Đ.H 28/3

10:15

Di sản văn hóa  Khu di tích đình thần Thắng Tam

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 27

11:00

Chuyên mục  Tri ân

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 268

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 269

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 77

15:00

Chuyên mục  Đại đoàn kết 27/3

15:15

Phim tài liệu  Phụ nữ khu V – vang mãi bản hùng ca \2023

15:45

Chuyên mục  Quốc phòng toàn dân 27/3 PL

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 5

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 58

17:00

Ca nhạc  Đà Nẵng những mùa hoa

17:30

Phóng sự  Đà Nẵng – khơi dậy những tiềm năng

17:45

Chuyên mục  Đọc sách cùng bạn

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 22

19:50

Tôi yêu Đà Nẵng  Người giữ ký ức Đà Nẵng bằng hình ảnh \Đ.H 29/3

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 42

21:00

Phim sitcom  Những cô nàng rắc rối Tập 3

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 6

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 21

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Hòa giải Số 846

Thứ 5 (30/3)

00:00

Sân khấu  Đào Duy Từ

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Hành trình Lảo Thẩn – P1

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 103

02:00

Ca nhạc  Đà Nẵng trong tim tôi – P2

02:30

Di sản văn hóa  Khu di tích đình thần Thắng Tam

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 15

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Du lịch miền sông nước Tập 90

03:45

Cười để ngẫm  Mối tình tay tư Số 847

04:00

Chương trình  Pops Music Số 77

04:30

Chuyên mục  Đại đoàn kết 27/3 PL

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 21

05:30

Năng lượng ngày mới  Số 1+3

06:00

Ca nhạc  Đà Nẵng những mùa hoa

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Đọc sách cùng bạn

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 12

08:30

Phim hoạt hình  Sấm chớp và tốc độ Tập 26 Hết

08:55

Tôi yêu Đà Nẵng  Người giữ ký ức Đà Nẵng bằng hình ảnh \Đ.H 29/3

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Con đường bí ẩn – Tập 4

10:00

Phóng sự  Đà Nẵng – khơi dậy những tiềm năng

10:15

Thiên nhiên Việt Nam  Lộng lẫy động A Po Ly Hong

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 28

11:00

360 độ du lịch Đà Nẵng  Du lịch sinh thái Green World

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo  Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 270

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 271

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 78

15:00

Chuyên mục  Xây dựng Đảng Đ.H 28/3

15:15

Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Sứ mệnh ngành dầu khí Việt Nam_T3  Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Sứ mệnh ngành dầu khí Việt Nam_T3

15:45

Chuyên mục  Sức khỏe và đời sống Đ.H 28/3

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 6

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 59

17:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P1

17:30

Phóng sự  Ẩm thực Đà Nẵng \2023

17:45

Chuyên mục  Văn hóa và đời sống

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 23

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 43

21:00

Phim sitcom  Những cô nàng rắc rối Tập 4

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 7

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 22 Hết

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Mối tình tay tư Số 847

Thứ 6 (31/3)

00:00

Sân khấu  Dấu ấn giao thời

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Hành trình Lảo Thẩn – P2

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 104

02:00

Ca nhạc  Đà Nẵng những mùa hoa

02:30

Thiên nhiên Việt Nam  Lộng lẫy động A Po Ly Hong

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 16

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Nghề đan cần xé và chằm lá ở Hậu Giang Tập 91

03:45

Cười để ngẫm  Lời tỏ tình ngọt ngào Số 848

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 78

04:30

Chuyên mục  Đọc sách cùng bạn

04:45

Phim truyện TL  Tình án vượt thời gian Tập 22 Hết

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 9+10

06:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P1

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

360 độ du lịch Đà Nẵng  Du lịch sinh thái Green World

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Văn hóa và đời sống

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 13

08:30

Phim hoạt hình  Hoàng tử Orjaru Tập 1

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Con đường bí ẩn – Tập 5

10:00

Phóng sự  Ẩm thực Đà Nẵng

10:15

Thế giới động vật  Những ông bố bà mẹ tuyệt vời trong tự nhiên-T2

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 29

11:00

Chuyên mục  Sức khỏe và đời sống

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin- Thông báo- Quảng cáo  Thông tin- Thông báo- Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 272

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 273

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 79

15:00

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần

15:15

Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Sứ mệnh ngành dầu khí Việt Nam_T4  Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Sứ mệnh ngành dầu khí Việt Nam_T4

15:45

Phóng sự  Đà Nẵng – khơi dậy những tiềm năng

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 7

16:50

Chương trình  Pops Kids Số 60

17:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P2

17:30

Chuyên mục  Xây dựng Đảng \28/3 PL

17:45

Phóng sự  Mệnh lệnh từ trái tim

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 24

20:00

Phim truyện TQ  Thế giới cho em Tập 44

21:00

Phim sitcom  Những cô nàng rắc rối Tập 5

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 8

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 1

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Lời tỏ tình ngọt ngào

Thứ 7 (1/4)

00:00

Sân khấu  Đêm trước ngày hoàng đạo

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Cầu Móng Sến – Cầu cạn lớn nhất Việt Nam

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 105

02:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P1

02:30

Thế giới động vật  Những ông bố bà mẹ tuyệt vời trong tự nhiên-T2

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 17

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Dấu ấn Sóc Trăng Tập 92

03:45

Cười để ngẫm  Gõ cửa tình yêu Số 849

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 79

04:30

Chuyên mục  Văn hóa và đời sống \22/3 PL

04:45

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 1

05:30

Năng lượng ngày mới  Số 3+4

06:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P2

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Sức khỏe và đời sống \PL28/3

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Năng lượng ngày mới Đ.H 1/4

07:45

Gameshow  Đối mặt thời gian – Mùa 1 Số 3

08:30

Sắc màu tuổi thơ  Ngày hội của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu\Đ.H 01/4

08:45

Cười để ngẫm  Bão nhà Số 850

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Văn nghệ cuối tuần Ca khúc “Hòa Quý ơi biết mấy tự hào” của Lê Hoàn Đ.H 01/4  Văn nghệ cuối tuần Ca khúc “Hòa Quý ơi biết mấy tự hào” của Lê Hoàn Đ.H 01/4

09:50

Tôi yêu Đà Nẵng  Bữa cơm yêu thương Đ.H 01/4

10:00

Chuyên mục  Xây dựng Đảng \28/3 PL

10:15

Khám phá thế giới  Những sinh vật kỳ lạ (T3,4)

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 30

11:00

Chuyên mục  Hội đồng nhân dân với cử tri Đ.H 01/4

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin- Thông báo- Quảng cáo  Thông tin- Thông báo- Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 274

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 275

14:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  PL

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Phim Việt Nam  Những bông hoa rừng Sác

16:00

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 8

16:50

Sắc màu tuổi thơ  Ca ngợi Tổ quốc 25/3 PL

17:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P3

17:30

Chuyên mục  Tri ân Đ.H 01/4

17:45

Câu chuyện âm nhạc  Ca khúc “Tình ca Trường Sa” Đ.H 01/4

18:00

Tiêu điểm 24H  Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 25

20:00

Gameshow  Đối mặt thời gian – Mùa 2 Số 9

21:00

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần Đ.H 1/4

21:15

Phim truyện ĐL  Trở về nhà Tập 9

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 2

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Cười để ngẫm  Gõ cửa tình yêu Số 849

Chủ Nhật (2/4)

00:00

Phim điện ảnh  Bí ẩn hoàn hảo

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn  Động Tiên Cảnh

01:45

Sạch khỏe mỗi ngày  Số 106

02:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P2

02:30

Khám phá thế giới  Những sinh vật kỳ lạ (T3,4)

03:00

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 18

03:15

Bản tin Tiếng Anh  PL

03:30

Dọc đường đất nước  Sông Hậu Tập 93

03:45

Cười để ngẫm  Bão nhà Số 850

04:00

Chương trình  Pops Music Tập 80

04:30

360 độ du lịch Đà Nẵng  Du lịch sinh thái Green World

04:45

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 2

05:30

Khỏe đẹp mỗi ngày  Fitness Số 1+2

06:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P3

06:30

Chào ngày mới  Đ.H

07:00

Chuyên mục  Hội đồng nhân dân với cử tri Đ.H 01/4

07:15

Bản tin tiếng Anh  Bản tin tiếng Anh

07:30

Chuyên mục  Đà Nẵng cuối tuần Đ.H 01/4

07:45

Phim truyện VN  Bến đò xưa lặng lẽ Tập 14

08:30

Sắc màu tuổi thơ  Ca ngợi Tổ quốc 25/3 PL

08:45

Cười để ngẫm  Tỉnh ngộ Số 851

09:00

Chào ngày mới  PL

09:30

Phim tài liệu  Con đường bí ẩn – Tập 6

10:00

Chuyên mục  Tri ân Đ.H 1/4

10:15

Khám phá thế giới  Vũ trụ dưới nước_Đại dương khóc (T1,2)

10:45

Phim sitcom  Công sở kỳ truyện Tập 31

11:00

Chuyên mục  An ninh Đà Nẵng 31/3

11:15

Bản tin thể thao  Đ.H

11:20

Bản tin Tài chính thị trường  Đ.H

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN  Đ.H

11:55

Thông tin- Thông báo- Quảng cáo  Thông tin- Thông báo- Quảng cáo

12:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 276

13:00

Phim truyện ĐL  Tiếng pháo vu quy Tập 277

14:00

Thời sự Đài PT-TH Đà Nẵng  Thời sự Đài PT-TH Đà Nẵng

14:25

Bản tin thể thao  PL

14:30

Chương trình  Pops Music Số 81

15:00

Chuyên mục  Xây dựng Đảng \PL28/3

15:15

Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Sứ mệnh ngành dầu khí Việt Nam_T5  Phim tài liệu Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển Sứ mệnh ngành dầu khí Việt Nam_T5

15:45

Phóng sự  Mệnh lệnh từ trái tim

16:00

Gameshow  Đối mặt thời gian – Mùa 2 Số 9

16:50

Sắc màu tuổi thơ  Ngày hội của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu\Đ.H 18/3

17:00

Ca nhạc  Hãy yêu nhau đi – P4

17:30

Chuyên mục  Lao động và công đoàn

17:45

Văn nghệ cuối tuần Ca khúc “Hòa Quý ơi biết mấy tự hào” của Lê Hoàn  Đ.H 01/4

18:05

Tôi yêu Đà Nẵng  Bữa cơm yêu thương Đ.H 01/4

18:15

Dự báo thời tiết  Đ.H

18:20

Bản tin Tài chính thị trường  Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Đ.H

19:00

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 26

20:00

Phim điện ảnh  Ứng dụng anh hùng Phần 1

21:00

Câu chuyện âm nhạc  Ca khúc “Tình ca Trường Sa” Đ.H 01/4

21:15

Phim điện ảnh  Ứng dụng anh hùng Phần 2

22:15

Bản tin tiếng Anh  Đ.H

22:30

Phim truyện TQ  Manh Phi giá đáo Tập 3

23:15

Thời sự PT-TH Đà Nẵng  Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:40

Tiểu phẩm hài  Ghen ăn tức ở

                         

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác