Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Công (lần đầu)
Đăng ngày 14-06-2023 10:02, Lượt xem: 176

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Công, trú tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (lần đầu) về việc đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư và yêu cầu xác định lại loại đất theo hiện trạng đang sử dụng đề làm cơ sở xác định lại mức giá đền bù và bố trí đất.

Theo kết quả xác minh, nguồn gốc đất của ông Nguyễn Công (chưa được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất) bị thu hồi 7.070,3m2 thuộc thửa số 32, tờ bản đồ số 183 (hồ sơ đền bù số 78) là loại đất hoang đồi, theo Nghị định 64/CP thể hiện là đất hoang đồi và không thể hiện thửa, nhà theo xác nhận địa phương xây năm 2002. Nguyên trước đây là của bà Bùi Thị Tỏi và ông Bùi Sơn khai hoang, sử dụng và canh tác. Sau thời gian, đến năm 1992 ông Nguyễn Công và ông Phạm Sinh tự ý vào trồng cây (cây keo lá tràm và cây bạc hà) trên danh nghĩa trồng cho Chùa để phục vụ làm nhà và làm chất đốt.

Qua nhiều năm trồng cây và thu hoạch thì ông Công nói thửa đất là của ông Công dẫn đến mâu thuẫn và tranh chấp giữa các bên. Sau khi giải quyết nhiều lần, các bên thống nhất chia nhau một phần diện tích và sử dụng. Đối chiếu bản đồ 64/CP là đất hoang đồi, không thể hiện thửa. Thời điểm ông Nguyễn Công xây dựng nhà vào năm 2013, lúc đầu chỉ là trại tạm để phục vụ sản xuất, chăn nuôi, sau này dùng vào mục đích tụng kinh niệm phật. Không ở thường xuyên và liên tục tại vị trí nêu trên. Nơi ở thực tế thường xuyên, liên tục của ông Nguyễn Công tại địa chỉ tổ 4, thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Thực hiện dự án Khu phụ trợ phục vụ giải tỏa Khu Công nghệ cao, đất của ông Nguyễn Công bị thu hồi tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 24-6-2019 của UBND huyện Hòa Vang, diện tích thu hồi 7.070,8m2, thuộc thửa số 32, tờ bản đồ số 183. Việc bồi thường thiệt hại thực hiện theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 của UBND thành phố; tái định cư thực hiện theo Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 8-8-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Phương án bố trí đất tái định cư đối với các hộ giải tỏa dự án Khu phụ trợ phục vụ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Ông Nguyễn Công đã nhận đủ tiền đền bù và đã bàn giao mặt bằng ngày 10-10-2019. Tuy nhiên, ông Nguyên Công vẫn nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Hội đồng Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư huyện Hòa Vang đơn có nội dung liên quan đến đền bù và bố trí đất tái định cư cho gia đình ông và đã được Hội đồng Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư huyện Hòa Vang trả lời tại các Công văn số 443/CV-HĐBTTH ngày 17-9-2021, Công văn số 572/HĐBTTH ngày 22-11-2021 (trả lời đơn lần cuối) là không có cơ sở giải quyết.

Trên cơ sở nguồn gốc đất, hiện trạng và quy định của pháp luật nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt giải quyết hỗ trợ 100% giá đất rừng sản xuất và không bố trí tái định cư là đúng quy định của pháp luật. Các mức hỗ trợ thêm được UBND thành phố phê duyệt đã tương ứng với phần chênh lệch đơn giá đối với phần hỗ trợ về đất theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 so với Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 của UBND thành phố và đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, cây cối hoa màu theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 2-5-2019 so với Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Từ nhận định và căn cứ nêu trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và bố trí tái định cư trước đây đối với hộ ông Nguyễn Công; không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Công về việc yêu cầu xác định lại loại đất theo hiện trạng đang sử dụng để làm cơ sở xác định lại mức giá đền bù và bố trí đất tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Nguyễn Công không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác