Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Thành Hồng Nga
Đăng ngày 31-01-2024 16:14, Lượt xem: 76

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Thành Hồng Nga, địa chỉ khu tập thể số 03 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại lần đầu Quyết định hành chính số 725/QĐ-UBND do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 10-4-2023 về việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với căn hộ tại Khu tập thể 03 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bà Thành Hồng Nga đề nghị thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 725/QĐ-UBND do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành ngày, với lý do “bên thuê nhà ở không nộp tiền thuê nhà ở từ 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng” là không thỏa đáng.

Theo kết quả xác minh, việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Khu tập thể số 03 Lê Thánh Tôn được thực hiện theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22-4-2013 của Chính phủ và Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7-9-2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP là đúng theo quy định pháp luật.

Hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất số 4364/HC1 giữa Công ty Quận lý nhà Đà Nẵng với bên thuê là bà Thành Hồng Nga ký ngày 28-9-2007; tổng diện tích được ký Hợp đồng thuê là 83,84m2; số tiền thuê nhà là 287.200 đồng. Đối chiếu với Quyết định số 139/2002/QĐ-UB ngày 18-12-2002 Quy định đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy, đơn giá áp dụng đối với căn hộ bà Thành Hồng Nga ký Hợp đồng thuê theo đúng quy định của Nhà nước. Hợp đồng ghi nhận các nội dung các bên phải thực hiện; theo đó lý do cho rằng tính pháp lý của hợp đồng không cao để không nộp tiền thuê nhà là không có cơ sở.

Các lý do của bà Hồng Nga nêu ra tại Đơn khiếu nại đề ngày 19-4-2023 để không nộp tiền thuê nhà là không đúng với quy định của pháp luật, như theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28-1-2008 “2. Bên thuê nhà ở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với nhà ở thuê, trường hợp bên thuê nhà ở không trả tiền thuê nhà liên tiếp 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng (như đi công tác, học tập, chữa bệnh hoặc gặp rủi ro chưa có điều kiện nộp tiền) thì áp dụng theo các quy định của pháp luật về nhà ở để xử lý.

Kết luận, Khu tập thể số 03 Lê Thánh Tôn thuộc sở hữu Nhà nước, do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý (trước đây là Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng) quản lý và ký Hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất số 4364/HC1 ngày 28-9-2007, bà Nga sử dụng nhà ở, không nộp tiền thuê nhà từ tháng 11-2007 đến tháng 12-2022 (105 tháng).

Căn cứ theo điểm e, khoản 1 Điều 84 Luật Nhà ở 2014 cho thấy Quyết định số 725/QĐ-UBND do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 10-4-2023 về việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với căn hộ tại Khu tập thể 03 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là đúng quy định pháp luật.

Do đó, bà Thành Hồng Nga khiếu nại lần đầu Quyết định hành chính số 725/QĐ-UBND do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 10-4-2023 về việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với căn hộ tại Khu tập thể 03 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là không có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên Quyết định hành chính số 725/QĐ-UBND do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 10-4-2023 về việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với căn hộ tại Khu tập thể 03 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu bà Thành Hồng Nga không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT