Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Ánh (lần đầu)
Đăng ngày 01-03-2024 06:18, Lượt xem: 154

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh (lần đầu), khiếu nại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 2-6-2023 của UBND thành phố về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại và yêu cầu hủy bỏ Công văn số 5543/UBND-SXD ngày 19-8-2020 của UBND thành phố về việc liên quan đến công tác quản lý tại khu vực đồi thông dự án Khu nhà tắm nước ngọt Bãi tắm Sao Biển.

Ông Nguyễn Văn Ánh yêu cầu giải tỏa đền bù cho ông nếu có dự án, nếu chưa có dự án thì cho ông tận dụng vườn thông (thuộc dự án Khu nhà tắm nước ngọt Bãi tắm Sao Biển) xây dựng một phòng vệ sinh và cải tạo mỹ quan phù hợp tạm thời dưới những cây thông để bán nước.

Theo kết quả xác minh, khu vườn thông của ông Nguyễn Văn Ánh được UBND phường Mỹ An xác nhận ngày 8-6-2006 không phải khu vực đồi thông giữa Bãi tắm công cộng Sao Biển với Công ty cổ phần Địa cầu.

Vị trí đất trồng thông theo nội dung tại Đơn xin xác nhận 7-6-2006 của ông Nguyễn Văn Ánh không liên quan đến khu vực đồi thông thuộc dự án Khu Nhà tắm nước ngọt Bãi tắm Sao Biển (khu đất ông Nguyên Văn Ánh thực tế khiếu nại) nên Công văn số 5543/UBND-SXD không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Ánh.

Ngày 11-1-2024, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức đối thoại trực với ông Nguyễn Văn Ánh và kết luận như sau: ý kiến và chứng cứ ông Nguyễn Văn Ánh trình bày tại buổi đối thoại không có tình tiết mới, không chứng minh được nội dung khiếu nại và yêu cầu của ông; thống nhất với kết luận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh theo Báo cáo số 1226/BC-TTTP ngày 30-11-2023 của Thanh tra thành phố. Giao Thanh tra thành phố dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại, trình Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành.

Từ kết quả xác minh cho thấy, Thông báo số 41/TB-UBND ngày 2-6-2023 của UBND thành phố về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh là đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh là sai.

Việc ông Nguyễn Văn Ánh yêu cầu hủy Công văn số 5543/UBND-SXD, đền bù cho ông nếu có dự án hoặc cho ông tận dụng vườn thông xây dựng một phòng vệ sinh và cải tạo mỹ quan phù hợp tạm thời dưới những cây thông để bán nước nếu chưa có dự án là không có cơ sở.

UBND thành phố quyết định giữ nguyên Thông báo số 41/TB-UBND ngày 2-6-2023 của UBND thành phố về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh đối với Thông báo số 41/TB-UBND ngày 2-6-2023 của UBND thành phố về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại và yêu cầu hủy bỏ Công văn số 5543/UBND-SXD ngày 19-8-2020 của UBND thành phố về việc liên quan đến công tác quản lý tại khu vực đồi thông dự án Khu nhà tắm nước ngọt Bãi tắm Sao Biển.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu ông Nguyên Văn Ánh không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thì ông Nguyễn Văn Ánh có quyền khiếu nại đến Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT