Chương trình truyền hình kênh DANANGTV1 từ 15/04/2024– 21/04/2024
Đăng ngày 15-04-2024 08:40, Lượt xem: 3

Thứ Hai (15/04)

00:00

Sân khấu truyền hình Biển mặn tình người

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Đăk Nông – Đất và người – Tập 5

02:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P3

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 8

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 46 T16

03:30

Di sản văn hóa Giấy dó xưa và nay KG

04:00

Chương trình Pops Music Số 77

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 14 T16

05:15

Cười để ngẫm Công khai tình yêu Số 856

05:30

Trang địa phương Ngũ Hành Sơn 11/4 PL

05:45

Năng lượng ngày mới Số 1/2023

06:00

Ca nhạc Ký ức Đồng Vọng-P1

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục An ninh Đà Nẵng 13/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 5 T16

08:20

Chuyên mục An toàn giao thông 12/4 PL

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 26 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T7)

10:00

Chuyên mục Nội chính 14/4 PL

10:15

Khám phá Việt Nam Khám phá về loài khuyển vương ở Phú Quốc

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 47 T16

11:00

Chuyên mục Nông dân Đà Nẵng 14/4 PL

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin Thị trường Bản tin Thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 16 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Cơn hồng thủy

15:00

Chuyên mục Truyền hình Quân khu V 13/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 43 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 78

16:00

Chuyên mục Đà Nẵng – Kết nối và chuyển động ĐH 13/4

16:15

Di sản văn hóa Nhà lớn Long Sơn và đạo ông Trần KG

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 25

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Ký ức Đồng Vọng-P2

17:30

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân 15/4

17:45

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 32/2023

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường PL

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 15 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 17 T16

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 56 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 7 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 16 T16

23:45

Cười để ngẫm Hồng thủy trận Số 758

Thứ Ba (16/04) 

00:00

Sân khấu Cơn hồng thủy

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Đăk Nông – Đất và người – Tập 6

02:00

Ca nhạc Ký ức Đồng Vọng-P1

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 9

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 47 T16

03:30

Khám phá Việt Nam Khám phá về loài khuyển vương ở Phú Quốc KG

04:00

Chương trình Pops Music Tập 78

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 15 T16

05:15

Cười để ngẫm Hồng thủy trận Số 758

05:30

Chuyên mục An toàn giao thông 12/4 PL

05:45

Năng lượng ngày mới Số 2,4/2024

06:00

Ca nhạc Ký ức Đồng Vọng-P2

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục Nông dân Đà Nẵng 14/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 6 T16

08:20

Sách hay thay đổi cuộc đời số 32/2023

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 27 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T8)

10:00

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân 15/4 PL

10:15

Di sản văn hóa Nhà lớn Long Sơn và đạo ông Trần Di sản văn hóa Nhà lớn Long Sơn và đạo ông Trần

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 48 T16

11:00

Chuyên mục Đà Nẵng – Kết nối và chuyển động 13/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 17 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Dòng xoáy

15:00

Chuyên mục An ninh Đà Nẵng 12/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 44 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 79

16:00

Chuyên mục Nội chính 14/4 PL

16:15

Văn hóa dân tộc Lễ cưới của người M’Nông KG

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 26

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Mạch nguồn ví, giặm P1

17:30

Câu chuyện âm nhạc Ngón tay biết nói

17:45

Phóng sự tài liệu Đổi thay môi trường Sơn Trà

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 16 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 18 T16

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 57 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 8 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 17 T16

23:45

Cười để ngẫm Giải cứu con tin Số 759

Thứ tư (17/04)

00:00

Sân khấu Dòng xoáy

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Đăk Nông – Đất và người – Tập 7

02:00

Ca nhạc Ký ức Đồng Vọng-P2

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 10

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 48 T16

03:30

Di sản văn hóa Nhà lớn Long Sơn và đạo ông Trần KG

04:00

Chương trình Pops Music Tập 79

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 16 T16

05:15

Cười để ngẫm Giải cứu con tin Số 759

05:30

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 32/2023

05:45

Năng lượng ngày mới Số 1,3/2024

06:00

Ca nhạc Mạch nguồn ví, giặm P1

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục Đà Nẵng – Kết nối và chuyển động 13/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 7 T16

08:20

Phóng sự tài liệu Đổi thay môi trường Sơn Trà

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 28 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T9)

10:00

Câu chuyện âm nhạc Ngón tay biết nói

10:15

Văn hóa dân tộc Lễ cưới của người M’Nông

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 49 T16

11:00

Chuyên mục Đà Nẵng – Thành phố an bình ĐH 17/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 18 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Sụp đổ được báo trước

15:00

Nhìn ra tỉnh bạn Ẩm thực đất Tổ

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 45 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 80

16:00

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân 15/4

16:15

Thiên nhiên Việt Nam Thăm thẳm Chiềng Khoi

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 27

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Điệu xoan lan tỏa

17:30

Chuyên mục Cải cách hành chính ĐH 17/4

17:45

Sách hay thay đổi cuộc đời Thầy Nguyễn Ngọc Ký Số 28/2023

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin Tài chính thị trường Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 17 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 19 T16

20:55

Chuyên mục Đô thị xanh 17/4

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 58 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 9 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 18 T16

23:45

Cười để ngẫm Vận hạn double Số 760

Thứ năm (18/04) 

00:00

Sân khấu Sụp đổ được báo trước

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Đăk Nông – Đất và người – Tập 8

02:00

Ca nhạc Mạch nguồn ví, giặm P1

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 11

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 49 T16

03:30

Văn hóa dân tộc Lễ cưới của người M’Nông

04:00

Chương trình Pops Music Tập 80

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 17 T16

05:15

Cười để ngẫm Vận hạn double Số 760

05:30

Phóng sự Vượt qua đỉnh dốc

05:45

Năng lượng ngày mới Số 4/2024

06:00

Ca nhạc Điệu xoan lan tỏa

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục Đà Nẵng – Thành phố an bình ĐH 17/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 8 T16

08:20

Sách hay thay đổi cuộc đời Thầy Nguyễn Ngọc Ký Số 28/2023

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 29 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

10:00

Chuyên mục Cải cách hành chính ĐH 17/4 PL

10:15

Thiên nhiên Việt Nam Thăm thẳm Chiềng Khoi

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 50 T16

11:00

Trang địa phương Thanh Khê 18/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 19 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Mai An Tiêm (P1,P2)

15:00

Nhìn ra tỉnh bạn Lễ hội trên quê hương đất Tổ

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 46 T16

15:30

Phóng sự Hát Xoan- Trường tồn và lan tỏa

16:00

Chuyên mục An toàn thực phẩm ĐH 16/4 PL

16:15

Thế giới động vật Thế giới bí ẩn của cá mập - P2

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 28

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Câu xoan ngày hội

17:30

360 độ du lịch Đà Nẵng Du lịch chữa lành- Xu hướng mới, trải nghiệm mới 18/4

17:45

Phóng sự Ấm áp tình thầy

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 18 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 20 T16

20:55

Chuyên mục Giao thông số 18/4

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 59 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 10 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 19 T16

23:45

Cười để ngẫm Huề cả làng Số 761

Thứ sáu (19/04)

00:00

Sân khấu Lựa chọn cuối cùng

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Đăk Nông – Đất và người – Tập 9

02:00

Ca nhạc Mạch nguồn ví, giặm P2

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 12

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 50 T16

03:30

Thiên nhiên Việt Nam Thăm thẳm Chiềng Khoi

04:00

Chương trình Pops Music Tập 81

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 18 T16

05:15

Cười để ngẫm Huề cả làng Số 761

05:30

Sách hay thay đổi cuộc đời Thầy Nguyễn Ngọc Ký Số 28/2023

05:45

Năng lượng ngày mới Số 2/2024

06:00

Ca nhạc Mạch nguồn ví, giặm P3

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Trang địa phương Thanh Khê 18/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 9 T16

08:20

Phóng sự Tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển 2024 PL

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 30

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Tranh thờ trong đời sống người Dao

10:00

360 độ du lịch Đà Nẵng Du lịch chữa lành- Xu hướng mới, trải nghiệm mới18/4 PL

10:15

Thế giới động vật Thế giới bí ẩn của cá mập - P2 KG

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 51 T16

11:00

Chuyên mục An toàn thực phẩm 19/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:27

Ống kính phóng viên Ống kính phóng viên

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 20 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Đường về (83’)

15:00

Chuyên mục Đà Nẵng – Thành phố an bình ĐH 17/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 47 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 82

16:00

Chuyên mục Cải cách hành chính ĐH 17/4 PL

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 29

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc 7 lần chạm

17:30

Chuyên mục Thuế và cuộc sống 19/4

17:45

Phóng sự Độc đáo nét văn hóa dân tộc Pa Di

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 19 T16

19:50

Chương trình tư vấn sống khỏe (9’) Chương trình tư vấn sống khỏe (9’)

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 21 T16

20:55

Chuyên mục Nhịp sống số 19/4

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 60 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 11 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 20 T16

23:45

Cười để ngẫm Kế hoạch khả thi Số 762

Thứ bảy (20/04)

00:00

Sân khấu Đường về

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Đăk Nông – Đất và người (Tập 10 )

02:00

Ca nhạc Mạch nguồn ví, giặm P3

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 13

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 51 T16

03:30

Thế giới động vật Thế giới bí ẩn của cá mập – Phần 2

04:00

Chương trình Pops Music Tập 82

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 19 T16

05:15

Cười để ngẫm Kế hoạch khả thi Số 762

05:30

Phóng sự Tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển 2024 PL

05:45

Năng lượng ngày mới Số 11,12/2023

06:00

Ca nhạc 7 lần chạm

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục An toàn thực phẩm 19/4 Pl

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 10 T16

08:20

Sách hay thay đổi cuộc đời Ngày xuất bản sách Số 36/2023

08:40

Sắc màu tuổi thơ Tuổi đời mênh mông ĐH 20/4

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Văn nghệ cuối tuần Nghệ sĩ ưu tú Quang Hào- Danh hiệu là động lực

09:50

Tôi yêu Đà Nẵng Chắp cánh ước mơ 13/4 PL

10:00

Chuyên mục Thuế và cuộc sống 19/4

10:15

Khám phá Việt Nam Bình yên Rạch Vẹm KG

11:00

Tạp chí thể thao ĐH 20/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 21 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Phim hay cuối tuần Khi người ta yêu

15:00

Trang địa phương Thanh Khê 18/4 PL

15:15

Tọa đàm “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu bền vững:Xây dựng

16:00

360 độ du lịch Đà Nẵng Du lịch chữa lành- Xu hướng mới, trải nghiệm mới18/4 PL

16:15

Di sản văn hóa Nghệ thuật múa xỏe của người Tày ở Bắc Hà KG

16:45

Sắc màu tuổi thơ Thắp sáng niềm tin 13/4 PL

17:00

Ca nhạc Giai điệu quê hương

17:30

Chuyên mục Tri ân ĐH 20/4

17:45

Câu chuyện âm nhạc Ca khúc “Về thăm Đà Nẵng” ĐH 20/4

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 20 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 22 T16

21:00

Tôi yêu Đà Nẵng Hiệu quả từ “Câu lạc bộ thanh niên Khởi nghiệp”ĐH 20/4

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 12 Hết T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 21 T16

23:45

Tiểu phẩm hài Sorry airline

Chủ Nhật (21/04)  

00:00

Phim điện ảnh VN Khi người ta yêu

01:30

Phóng sự Gìn giữ sách xưa

02:00

Ca nhạc 7 lần chạm

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 14

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 52 T16

03:30

Khám phá Việt Nam Bình yên Rạch Vẹm

04:00

Chương trình Pops Music Tập 83

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 20 T16

05:15

Tiểu phẩm hài Sorry airline TPH

05:30

Sách hay thay đổi cuộc đời Ngày xuất bản sách Số 36/2023

05:45

Năng lượng ngày mới Số 3,4/2024

06:00

Ca nhạc Giai điệu quê hương

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Tạp chí thể thao ĐH 20/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 11 T16

08:20

Chuyên mục Đọc sách cùng bạn

08:40

Sắc màu tuổi thơ Thắp sáng niềm tin 13/4 PL

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sức sống từ những trang sách cổ

10:00

Chuyên mục Tri ân ĐH 20/4

10:15

Tọa đàm “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu bền vững:Xây dựng

11:00

Chuyên mục An ninh Đà Nẵng

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 22 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Khúc tráng ca trên dòng sông lửa

15:00

Chuyên mục Văn hóa đọc thời kỳ chuyển đổi số

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 48 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 84

16:00

Bản tin Chính phủ tuần qua Bản tin Chính phủ tuần qua

16:15

Khám phá Việt Nam Hoang sơ Đảo Ngọc KG

16:45

Sắc màu tuổi thơ Tuổi đời mênh mông ĐH 20/4

17:00

Ca nhạc Tìm về câu hát dân ca

17:30

Chuyên mục Lao động và công đoàn 21/4

17:45

Văn nghệ cuối tuần Nghệ sĩ ưu tú Quang Hào- Danh hiệu là động lực

18:05

Tôi yêu Đà Nẵng Hiệu quả từ “Câu lạc bộ thanh niên Khởi nghiệp”ĐH 20/4

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 21 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 23 T16

21:00

Câu chuyện âm nhạc Ca khúc “Về thăm Đà Nẵng” ĐH 20/4

21:20

Phim truyện VN Món nợ Miền Đông - Tập 1 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 22 T16

23:45

Tiểu phẩm hài Sữa ơi là sữa TPH

  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác