Chính sách mới

  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015
  • Chính sách mới về BHXH, lao động, tiền lương
  • Các chính sách mới trong lĩnh vực tài chính
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015
  • Một số luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2015
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015
  • Liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
  • Kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 65 tuổi với một số vị trí công tác
  • Giảm lãi suất cho vay học sinh, sinh viên còn 6,6%/năm
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2015