Ra mắt dịch vụ AhaRide - Xe ôm điện đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 28-11, tại Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ Tức thời Ahamove cho ra mắt dịch vụ AhaRide - dịch vụ “Xe ôm điện” đầu tiên tại Việt Nam. Dịch vụ xe ôm điện AhaRide phù hợp với định hướng, mục tiêu chung của Đà Nẵng trong việc hạn chế các phương tiện giao ảnh hưởng đến môi trường; góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

Hướng dẫn phân phối kết quả tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định mới về bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất; Quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.

Tra cứu thông tin đất đai

Quay lại
Nuôi gà hôi thối tại 188 Phạm Đức Nam
Ngày phản ánh: 28/10/2022 01:42
Địa điểm diễn ra: 188 Đường Phạm Đức Nam
Hiện nay tôi ở tổ 31, 125 Thái Văn A, phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn. Sau lưng nhà tôi có hộ ông Đáng, số nhà 188 đường Phạm Đức Nam, tổ 31, có tận dụng lô đất trống che kín nuôi gà và vịt, đổ thức ăn thừa gây hôi thối ô nhiễm môi trường. Ngày 10/10/2022 tôi có phản ánh vấn đề trên và ngày 22/10 tôi có nhận được phản hồi văn bản báo cáo của UBND Phường là yêu cầu hộ ông này khắc phục tình trạng trên, nhưng đến nay tình trạng vẫn tiếp diễn và còn nặng hơn, mưa rồi nắng làm mùi phân rất hôi thối. Kính đề nghị phòng môi trường hỗ trợ dẹp bỏ điểm chăn nuôi gây ô nhiễm này triệt để hơn. Xin chân thành cảm ơn./.
Thông tin xử lý:
UBND quận Ngũ Hành Sơn
Ngày: 2022-11-25 09:24:28.0
Nội dung:
Theo nội dung phản ảnh của công dân, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã giao UBND phường Hòa Quý kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: UBND phường Hòa Quý đã trả lời tại Báo cáo số 1045/BC-UBND ngày 24/11/2022 V/v nuôi gà tại 188 Phạm Đức Nam (đính kèm). Vậy, UBND quận Ngũ Hành Sơn phản hồi để công dân được biết. Trân trọng.
File đính kèm:

Tìm hồ sơ dịch vụ công