Đại hội Đảng bộ các cấp - Tin tức, Sự kiện

  • Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII của Đồng chí Bí thư Thành ủy Đăng ngày 22-10-2020 12:13
  • Đại hội XXII Đảng bộ thành phố- Một Đại hội thể hiện khát vọng, tầm nhìn và quyết tâm phát triển Đà Nẵng Đăng ngày 22-10-2020 12:00
  • Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng Đăng ngày 22-10-2020 11:48
  • 51 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đăng ngày 21-10-2020 19:58
  • Nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác nội chính Đăng ngày 21-10-2020 19:50
  • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ thực tiễn của Đảng bộ quận Thanh Khê Đăng ngày 21-10-2020 18:52
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Đăng ngày 21-10-2020 18:46
  • Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc Đăng ngày 21-10-2020 18:45
  • Nâng cao chất lượng của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân Đăng ngày 21-10-2020 17:44
  • Đà Nẵng phải có khát vọng đi đầu Đăng ngày 21-10-2020 16:56