Đại hội Đảng bộ các cấp - Tin tức, Sự kiện

  • Đại hội Đảng bộ BHXH Thành phố lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp Đăng ngày 16-05-2020 10:19
  • Tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Đăng ngày 26-03-2020 20:26
  • Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tri ân những cống hiến của các bậc lão thành cách mạng Đăng ngày 26-03-2020 06:52
  • Khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị thành phố Đăng ngày 18-02-2020 09:41
  • Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp Đăng ngày 13-02-2020 09:06
  • Xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 Đăng ngày 07-02-2020 18:16
  • Ngũ Hành Sơn: Chi bộ Đa Mặn 9A đại hội điểm Đăng ngày 09-01-2020 03:36
  • Hoàn thành đại hội Đảng bộ cơ sở trong tháng 6/2020 Đăng ngày 28-11-2019 09:27
  • Thành ủy triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị về chuẩn bị Đại hội đảng các cấp Đăng ngày 01-11-2019 06:51
  • Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024 Đăng ngày 09-10-2019 17:24