Các quy định chủ tàu và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập bến
Đăng ngày 11-07-2020 00:00