Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Chiều ngày 08/7/2020)
Đăng ngày 08-07-2020 00:00