Trực tiếp Khai mạc Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Sáng ngày 07/12/2020
Đăng ngày 07-12-2020 00:00