Điểm báo

  • Thông tin báo chí ngày 04/7 Đăng ngày 04-07-2017 14:53
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tháng 6/2017 Đăng ngày 04-07-2017 14:36
  • Thông tin báo chí ngày 03/7 Đăng ngày 03-07-2017 15:06
  • Thông tin về thành phố Đà Nẵng, báo chí đăng tải trong tháng 6/2017 Đăng ngày 03-07-2017 11:12
  • Tình nguyện khám bệnh "xuyên biên giới" Đăng ngày 03-07-2017 09:59
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần 26 (từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2017 ) Đăng ngày 01-07-2017 13:36
  • Thông tin báo chí ngày 30/6 Đăng ngày 30-06-2017 10:37
  • Bắt đầu tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử cấp hộ chiếu phổ thông cho người dân Đăng ngày 29-06-2017 15:54
  • Thông tin báo chí ngày 29/6 Đăng ngày 29-06-2017 10:01
  • Thông tin báo chí ngày 28/6 Đăng ngày 28-06-2017 20:15