Đầu tư xây dựng mới Tuyến đường vành đai phía Tây thành phố
Đăng ngày 08-05-2017 16:46

UBND thành phố vừa phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch hướng tuyến TL 1/5000 đối với dự án tuyến đường vành đai phía tây thành phố.

Theo đó, Tuyến đường nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú và xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 95,72ha. Trong đó, đoạn 1 có điểm nối từ nút giao quốc lộ 14B và đường Hòa Phước - Hòa Khương đến đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung với diện tích quy hoạch khoảng 77,76ha.

Đoạn 2 nối từ đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung đến nút giao đường Hồ Chí Minh đoạn  La Sơn-Túy Loan có diện tích quy hoạch khoảng 17,96ha.

Tổng chiều dài toàn tuyến 38,91km, trong đó đoạn 1 dài 18,967km và đoạn 2 dài 19,943km. Quy hoạch mặt cắt đường đoạn tuyến 1 rộng  41m (5,5m - 7,5m - 15m - 7,5m - 5,5m); đoạn 2 có mặt cắt 9m (0,5m – 8,0m - 0,5m).

Căn cứ quy hoạch hướng tuyến được duyệt, UBND TP giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông có trách nhiệm lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc cắm mốc tim tuyến theo đồ án được duyệt.

Giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày và thời hạn công bố không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý quy hoạch hướng tuyến được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hướng tuyến được duyệt,  hướng dẫn các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

HIỀN TRANG