Kiến nghị của Công ty TNHH MTV Du Thuyền Viet Princess - Đà Nẵng 
Đăng ngày 01-11-2017 09:37

Về việc xin phép chạy thử để trải nghiệm dịch vụ trên sông Hàn và Vịnh Đà Nẵng của tàu nhà hàng RV.HAN PRINCESS.   

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4016/SGTVT-QLVTPTNL ngày 10/8/2017 thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Du Thuyền Viet Princess - ĐN sử dụng tàu RV.Han Princess chạy khảo sát. Theo đó, Công ty triển khai thực hiện và chấp hành đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định.