Tập huấn chính sách ưu đãi về thuế trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Đăng ngày 11-07-2018 08:15

Ngày 11-7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách ưu đãi về thuế trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Ông Bùi Công Phương, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trình bày các chính sách ưu đãi thuế trong lĩnh vực CNTT

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được nghe trình bày các chính sách thuế đối với sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp CNTT dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12; Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008; Luật Sửa đổi bổ sung số 32/2013, Luật Sửa đổi bổ sung số 71/2014; Nghị định số 154/2013/NĐ-CP Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung; Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 4-1-2018 quy định cơ chế chính sách đối với khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 7-12-2017 công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là khu Công nghệ thông tin tập trung.

Hội nghị cũng dành thời gian chia sẻ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp CNTT trong việc tiếp cận và thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế trong lĩnh vực này.

Theo ông Bùi Công Phương, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, chính sách thuế rất phức tạp, và thực tế quá trình áp dụng gặp rất nhiều vướng mắc; vì vậy, không chỉ tại hội nghị này, Cục thuế thành phố đã và vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận, tư vấn, giải đáp mọi câu hỏi, thắc mắc của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế nói chung, chính sách ưu đãi về thuế trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

NGÔ HUYỀN