Mức phạt nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án nếu không thực hiện đúng chế độ báo cáo
Đăng ngày 18-12-2018 08:27, Lượt xem: 80

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án sẽ chịu hình phạt như thế nào nếu không thực hiện đúng chế độ báo cáo?

Trả lời:

1. Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;

b) Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư;
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác