Xử lý hồ sơ đối với việc cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI
Đăng ngày 18-12-2018 08:27, Lượt xem: 83

Đà Nẵng đã có những cải cách hành chính gì đối với việc xử lý hồ sơ đối với việc cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, thời gian cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng và UBND thành phố là 15 ngày làm việc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, UBND thành phố đã quyết định và Cơ quan đăng ký đầu tư đã áp dụng cắt giảm 25% thời gian xử lý hồ sơ (hiện còn 11 ngày làm việc).
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác