Hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 09-06-2020 09:22

Trong những năm qua, mạng lưới cung cấp nước của thành phố không ngừng được đầu tư, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

a) Nguồn nước:

Đà Nẵng hiện có 4 nguồn nước chính: Chuỗi sông Yên – Cầu Đỏ; Sông Cu Đê; Nguồn nước suối; Nguồn nước hồ. Cụ thể như sau:

- Chuỗi sông Yên – Cầu Đỏ: Cung cấp nước thô cho Nhà máy nước (NMN) Cầu Đỏ, NMN Sân bay. Lưu lượng đảm bảo cho nhu cầu cấp nước hiện tại. Chất lượng nước mặt vào mùa khô nước bị nhiễm mặn, còn lại vẫn đảm bảo chuẩn A theo QCVN 08:2015/BTNMT. Công suất khai thác nước thô: 286.000 – 300.000 m3/ngày

- Sông Cu Đê: Là nguồn nước thô cho NMN Hòa Liên, thuộc dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng. Lưu lượng và chất lượng đảm bảo khi có giải pháp công trình (đập Phò Nam, đập Sông Bắc). Công suất khai thác: 264.000 m3/ngày.

- Nguồn nước suối: Suối Đá, suối Tình cấp nước thô cho NMN Sơn Trà, Suối Lương cung cấp nước thô cho NMN Hải Vân. Lưu lượng và chất lượng đều không ổn định theo mùa.

- Nguồn nước hồ: Hồ Hòa Trung cấp nước thô cho nhà máy nước Hòa Trung.


Nhà máy nước Cầu Đỏ - ẢNH: SƯU TẦM

b) Nhà máy xử lý nước:

Đà Nẵng có 5 nhà máy nước (NMN) với tổng công suất thiết kế là 272.000 m3/ngày; công suất hoạt động là 295.164 m3/ngày. Trong đó, chất lượng nước từ các NMN trên địa bàn thành phố đều đạt chuẩn QCVN 01:2009/BYT: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống".

TT Nhà máy nước Nguồn nước Công suất thiết kế Công suất hoạt động Chất lượng nước sạch
  Tổng công suất   272.000 295.164  
1 NMN Cầu Đỏ Sông Cầu Đỏ, Sông Yên 230.000 235.320

QCVN 01:2009/BYT

"Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống"

2 NMN Sân Bay 30.000 47.290
3 NMN Sơn Trà Suối 7.000 8.430
4 NMN Hải Vân Suối 5.000 4.124
5 NMN Hồ Hòa Trung Hồ Hòa Trung 10.000 10.000

Tổng hợp công suất cấp nước đô thị (m3/ngày)

c) Mạng lưới đường ống cấp nước

Mạng lưới đường ống cấp nước Đà Nẵng có cấu tạo ba cấp, bao gồm mạng cấp I, mạng cấp II, mạng cấp III và các công trình phụ trợ có liên quan. Hiện tại tổng chiều dài các đường ống mạng cấp I, cấp II khoảng: 278 km. Trên mạng lưới hiện có 06 trạm bơm tăng áp công suất 70÷300m3/giờ.

Áp lực trên mạng cấp 1 ngoài những điểm gần nhà máy là 20÷33m còn lại hầu như trên toàn bộ hệ thống có áp lực thấp 5÷8m.

Cấp nước chữa cháy: một số nơi khi có cháy xảy ra xe chữa cháy không thể lấy nước vì không đủ áp.

Tỷ lệ đấu nối:Tính đến tháng 4/2019: 287014 đồng hồ khách hàng

Tỷ lệ thất thoát, thất thu: năm 2018: 13,82%.

 d) Hệ thống cấp nước nông thôn

-  Hệ thống cấp nước nông thôn lấy nguồn nước chủ yếu từ: nguồn sông Yên và nguồn nước suối. Trong đó:

+ Nguồn nước sông Yên: cung cấp nước thô cho trạm cấp nước Phú Sơn, có nguồn nước ổn định về lưu lượng cũng như về chất lượng.

+ Nguồn nước suối: cung cấp nước thô cho trạm cấp nước Khe Lạnh và các trạm cấp nước nhỏ nằm phân tán trên địa bàn Huyện Hòa Vang. Về mặt cơ bản nguồn nước này không ổn định; mùa khô thiếu nước, mùa mưa thì nhiều nhưng độ đục và nhiễm bẩn cao.

-  Công trình cấp nước:

TT

Nhà máy nước

Nguồn nước

Công suất Thiết kế

Công suất Hoạt động

Chất lượng nước sạch

 

1

 

TCN Phú Sơn

Sông Yên

5.150

4.729

QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống"

2.000

2.307

2

TCN Khe Lạnh

Suối

2.000

1.602

3

Các trạm nhỏ,

phân tán

Suối, ngầm

1150

820

QCVN 02:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”

Tổng hợp công suất cấp nước nông thôn (m3/ngày)

Mạng lưới: dạng mạng cụt, đường kính ống đến D200mm, sử dựng các loại: thép tráng kẽm ST, nhựa PVC, nhựa dẻo HDPE.

Áp lực: trên mạng lưới gần nguồn cấp thì cao còn phần cuối thì thấp, thiếu trạm bơm tăng áp do bản thân phần nguồn đã thiếu.

Cấp nước chữa cháy: Không có họng cứu hỏa trên mạng lưới.

Tỷ lệ đấu nối: Tỷ lệ đấu nối còn thấp: 70% được đấu nối từ hệ thống cấp nước tập trung, trong đó từ hệ thống cấp nước đô thị: 60%, từ hệ thống cấp nước nông thôn: 10%. Còn lại 30% chưa được đấu nối từ hệ thống cấp nước tập trung.

e) Các dự án đang xây dựng:

- Dự án NMN Hòa Liên: công suất 120.000 m3/ngày (dự kiến hoàn thành 2021):

+ Ngày 29-8-2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên, huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư 1.170 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Theo đó, quy mô Nhà máy nước Hòa Liên có công suất là 120.000m3/ngày với mục tiêu cung cấp bổ sung nguồn nước sạch cho nhu cầu dùng nước của thành phố Đà Nẵng.

- Cải tạo nâng công suất trạm bơm cấp 1 (tại đập An Trạch) thêm 210.000 m3/ngày lên đến 420.00 m3/ngày và tuyến ống nước thô về NMN Cầu Đỏ (dự kiến hoàn thành trong năm 2021).

CỔNG TTĐTTP TỔNG HỢP 

(THAM KHẢO TỪ BAN THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045; NIÊN GIÁM THỐNG KÊ: 2018 - 2019)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT