Quyết định số 1287/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 08-11-2023 15:21, Lượt xem: 223

Ngày 2-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1287/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT