Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2023

Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2023 nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trên báo chí và Trang/Cổng Thông tin điện tử; qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền thành phố chung tay vào việc thực hiện các chính sách, chủ trương của thành phố.

Phiếu đăng ký tham dự giải tuyên truyền "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" năm 2023

Dưới đây là mẫu phiế đăng ký tham dự giải tuyên truyền "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" năm 2023:

Phát động Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” năm 2023

Chiều 9-8, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo phát động Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2023.

Thành phố Đà Nẵng

Diện tích tự nhiên: 128.488 ha (1.284,88 km2), huyện đảo Hoàng Sa: 30.500 ha.
Đơn vị hành chính: 06 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ) và 02 huyện (Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa)