Hệ thống vận tải công cộng của thành phố Đà Nẵng hiện tại bao gồm 14 tuyến xe buýt, trong đó có 01 tuyến buýt TMF do Quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ, 06 tuyến buýt hiện trạng (không trợ giá), 05 tuyến buýt trợ giá và 02 tuyến buýt du lịch N1, N2. (Lộ trình được áp dụng từ 1-1-2019).

*Các tuyến xe buýt hiện trạng (không trợ giá):

- Tuyến 01: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Hội An

- Tuyến 03: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa

- Tuyến 04: Đà Nẵng - Tam Kỳ

- Tuyến 06: Đà Nẵng - Phú Đa

- Tuyến 09: Thọ Quang - Quế Sơn 

- Tuyến LK01: Đà Nẵng - Huế (Hoạt động từ 01/01/2020)

*Các tuyến xe buýt trợ giá (hoạt động từ tháng 12-2016):

- Tuyến 05: Nguyễn Tất Thành (Chung cư Hòa Hiệp Nam) - Cầu Rồng - Công viên  Biển  Đông

- Tuyến 07: Xuân Diệu - Phạm Hùng - Bến xe phía Nam

- Tuyến 08: Thọ Quang - Cầu Trần Thị Lý - BX Phạm Hùng

- Tuyến 11: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte - Cao đẳng Việt Hàn

- Tuyến 12: CV 29/3 – Cầu Trần Thị Lý - Vũng Thùng (BX Bùi Dương Lịch)

- Tuyến TMF: Vũng Thùng - Công viên 29/3 - Công viên Biển Đông

Các tuyến xe buýt trợ giá (hoạt động từ tháng 07/2019):

- Tuyến R14A: Công viên 29/3 - Khu Công nghệ cao

- Tuyến R4A: Cảng Sông Hàn - Hòa Tiến

- Tuyến R15: Bến xe Trung tâm - Thọ Quang

- Tuyến R17A: Cảng sông Hàn - Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (Bắt đầu hoạt động từ tháng 8-2019)

- Tuyến R6A: Bến xe Trung tâm - Khu du lịch Non Nước (Bắt đầu hoạt động từ tháng 8-2019)

- Tuyến R16: Kim Liên - Cao đẳng Việt Hàn 

*Các tuyến xe buýt du lịch N1, N2:

- Tuyến N1: Sân bay – Coco Bay

- Tuyến N2: Sân bay – Chùa Linh Ứng – Sân bay (Tuyến buýt xoay tròn)