Quay lại
Điện chiếu sáng bị hỏng trên đường Phần Lăng 9, 10, 11
Ngày phản ánh: 05/09/2022 23:50
Địa điểm diễn ra: Phần Lăng 10
Đèn khuôn viên đường Phần Lăng 9, 10, 11 đã bị cháy từ năm 2017 đến nay, tập thể người dân đã kiến nghị gần 10 lần và được UBND quận Thanh khê, UBND phường Hoà Khê hứa hẹn nhiều lần trong 6 năm. Và đến ngày hôm nay thì đèn cháy vẫn chưa được khắc phục và vẫn hẹn làm kế hoạch. Tập thể dân cư ở đây mong muốn UBND thành phố qua tâm, xem xét giúp đỡ, mang lại ánh sáng cho người dân. Vì dân chẳng còn tin và không muốn chờ đợi Phường, quận nơi cư trú nữa. Xin cảm ơn./.
Thông tin xử lý:
UBND quận Thanh Khê
Ngày: 2022-09-23 10:40:39.0
Nội dung:
Hiện nay UBND phường đang tiếp tục phối hợp các phòng, ban quận cùng công ty điện chiếu sáng thành phố Đà Nẵng để giải quyết.