Quay lại
Đối tượng hỗ trợ thuê chung cư
Ngày phản ánh: 19/09/2022 14:31
Địa điểm diễn ra: Đà Nẵng
Kính gửi : - Cổng thông tin dịch vụ công Thành phố Đà Nẵng; - Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng. Bản thân tôi có câu hỏi thắc mắc kính mong nhận được sự quan tâm, trả lời của quý cấp như sau: Bản thân đang làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng, trực thuộc SỞ Y TẾ. Công việc: Hộ lý khoa Dinh dưỡng, Thời gian công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng:11 năm. Bởi vì bản thân có nhu cầu bức xúc về nhà ở, có tên trong danh sách đăng ký thuê (135 người đăng ký) nhưng không được nộp hồ sơ vì không phải là đối tượng người lao động thực hiện chế độ hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 nên cần có giải đáp từ các cấp có thẩm quyền, cụ thể: 1. Căn cứ theo thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP thì công việc của tôi thuộc nhóm "Công việc khác nói tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được hiểu là các công việc như: nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,..." 2. Và tại khoản 2, điều 7 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5, Điều 3, Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì ""Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định này được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.” Vậy việc trả lời tôi không phải là đối tượng thuộc nghị định 68/2000/NĐ-CP là thỏa đáng hay chưa? Vì bản thân được trả lời không phải là đối tượng người lao động thực hiện chế độ hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 nên không được nộp hồ sơ xét xin thuê nhà theo chính sách nhân văn của thành phố Đà Nẵng. Kính mong Sở Nội vụ có thể giải đáp thắc mắc trên giúp tôi để bản thân có thể an tâm công tác, giải quyết những vướng mắc để không làm phiền các quý cấp một lần nào nữa. Xin chân thành cảm ơn!
Thông tin xử lý:
Sở Nội vụ
Ngày: 2022-09-23 16:07:35.0
Nội dung:
Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau: Chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (sau đây gọi là hợp đồng 68) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập). Việc xác định các loại hình công việc là hợp đồng 68 thuộc thẩm quyền của đơn vị sử dụng lao động. Do vậy, Sở Nội vụ kính đề nghị ông (bà) trao đổi với Sở Y tế và cơ quan sử dụng lao động nơi ông (bà) đang công tác để xác định loại hình, đối tượng, làm cơ sở để nộp các hồ sơ liên quan đến việc thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của thành phố. Vậy, Sở Nội vụ trả lời để ông (bà) được biết. Trân trọng./.