Lịch tiếp công dân tháng 12/2021

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2021 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 13 đơn vị tiếp công dân tại phòng Tiếp Công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng), cụ thể: