Tin tức - Sự kiện

  • Quán triệt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII cho cán bộ Mặt trận các cấp
  • Mở rộng hầm lánh nạn đèo Hải Vân thành hầm chính thứ hai
  • Nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Quý II-2015
  • Đà Nẵng quản lý cây xanh bằng bản đồ
  • Đà Nẵng - vang mãi bản hùng ca
  • Khánh thành công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế
  • Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, thành phố môi trường, văn minh, hiện đại
  • Lãnh đạo thành phố đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm thành phố
  • Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận 36 hiện tặng trao tặng
  • Đà Nẵng - 40 năm xây dựng và phát triển (1975-2015)