Tin tức - Sự kiện

  • Hội nghị Tư lệnh lực lượng thực thi pháp luật trên biển các quốc gia vùng Vịnh Thái Lan lần thứ 3
  • Đà Nẵng đón hàng nghìn khách du lịch tàu biển trong dịp đầu năm
  • Công tác dân vận năm 2014: Hướng mạnh về cơ sở, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân
  • Đẩy mạnh các hoạt động y tế chuyên sâu, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới
  • Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2013
  • Phát triển quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Hoa Kỳ
  • Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
  • Phân nhóm các doanh nghiệp để quản lý tốt hơn
  • Gặp mặt cuối năm với khối nhân viên Việt Nam làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài
  • Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội