Tin tức - Sự kiện

  • Năm 2013, Việt Nam xuất siêu 863 triệu USD
  • Nghiên cứu mô hình hỗ trợ thanh niên, sinh viên lập thân, lập nghiệp
  • Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
  • Trao đổi thông tin về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam – Lào
  • Thành lập Tổ công tác về biến đổi khí hậu
  • Giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động
  • Tăng cường giám sát thực hiện 7 chủ trương lớn của thành phố
  • Gần 8.480 lượt CBCCVC được cử tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2013
  • Khai mạc Triển lãm "Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam"
  • Tăng cường phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước