Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023
Đăng ngày 08-03-2023 10:20
Số văn bản 50/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/03/2023
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 03/03/2023
File đính kèm
Nội dung

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023 

Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 1338/UBND-KGVX V/v chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết 23/03/2023 Công văn
2 69/KH-UBND KH triển khai Chương trình hành động của CP và Chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 21/03/2023 Kế hoạch
3 70/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/03/2023 Kế hoạch
4 519/QĐ-UBND V/v thay đổi bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố 22/03/2023 Quyết định
5 521/QĐ-UBND V/v cho Viễn thông Đà Nẵng gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất có diện tích 274,6m2 tại số 376 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 22/03/2023 Quyết định
6 507/QĐ-UBND V/v thay đổi Thành viên Hội đồng Tư vấn về kiến trúc thành phố Đà Nẵng 21/03/2023 Quyết định
7 499/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2023 20/03/2023 Quyết định
8 52/KH-UBND Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn TP Đà Nẵng 03/03/2023 Kế hoạch
9 493/QĐ-UBND V/v điều chỉnh tên đơn vị thuê đất và cho phép gia hạn thời gian thuâ đất đối với Công ty CP Xây lắp điện và Cơ khí mạ Đà Nẵng tại số 60 Đào Sư Tích, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu 20/03/2023 Quyết định
10 492/QĐ-UBND V/v điều chỉnh tên đơn vị thuê đất và cho phép gia hạn thời gian thuâ đất đối với Công ty CP Xây lắp điện và Cơ khí mạ Đà Nẵng tại số 60 Đào Sư Tích, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu 20/03/2023 Quyết định