Kế hoạch tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023
Đăng ngày 16-05-2023 02:22
Số văn bản 96/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 05/05/2023
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 05/05/2023
File đính kèm
Nội dung

Kế hoạch tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023

Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 176/KH-UBND Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/09/2023 Kế hoạch
2 1973/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố 12/09/2023 Quyết định
3 1972/QĐ-UBND V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/09/2023 Quyết định
4 1971/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng 12/09/2023 Quyết định
5 4958/UBND-SNV V/v triển khai Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 12/09/2023 Công văn
6 171/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống 08/09/2023 Kế hoạch
7 173/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (Ngày 10/10) năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/09/2023 Kế hoạch
8 172/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) 08/09/2023 Kế hoạch
9 2015/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn đoạn 2023 đến 2025 16/09/2023 Quyết định
10 2016/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn đoạn 2023 đến 2025 16/09/2023 Quyết định