Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
31 500/QĐ-UBND V/v liên quan đến việc gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất số 291/9 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Túi xách Đà Nẵng 14/03/2024 Quyết định
32 497/QĐ-UBND V/v Ủy quyền Sở Văn hoá và Thể thao thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 14/03/2024 Quyết định
33 501/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nghề và mức hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện CS, XHi trên địa bàn TP Đà Nẵng tại Nghị quyết 103/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND TP quy định CS hỗ trợ học nghề đối với LĐ thuộc diện CS, XH trên địa bàn TP Đà Nẵng 14/03/2024 Quyết định
34 67/KH-UBND V/v thực hiện NQ 218/NQ-CP ngày 18/12/2023 của CP về ban hành KH triển khai thi hành NQ 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của QH giám sát chuyên đề về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID - 19 15/03/2024 Kế hoạch
35 494/QĐ-UBND V/v gia hạn sử dụng đối với thửa đất số 3, tờ bản đồ số 71, diện tích 3.000m 2 thuộc Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, mặt tiền đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Tiến 13/03/2024 Quyết định
36 491/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 13/03/2024 Quyết định
37 465/QĐ-UBND Về ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/03/2024 Quyết định
38 471/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý, kết nối chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/03/2024 Quyết định
39 66/KH-UBND V/v tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn TP Đà Nẵng 13/03/2024 Kế hoạch
40 469/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án Chuẩn hoá công tác quản lý chợ tại 04 chợ loại I thuộc Sở Công Thương quản lý (Chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ Đầu mối Hoà Cường) 11/03/2024 Quyết định