V/v thay đổi thành viên và Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Đăng ngày 22-10-2021 15:14
Số văn bản 3325/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thay đổi thành viên và Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 21/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v thay đổi thành viên và Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn