V/v Phê duyệt số hộ dân bổ sung nhận hỗ trợ trong thời gian TP thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 25-10-2021 15:13
Số văn bản 3329/QĐ-UBND
Trích yếu V/v Phê duyệt số hộ dân bổ sung nhận hỗ trợ trong thời gian TP thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 22/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v Phê duyệt số hộ dân bổ sung nhận hỗ trợ trong thời gian TP thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19