Ban hành chương trình công tác phòng thủ dân sự năm 2022 của ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố
Đăng ngày 12-05-2022 10:06
Số văn bản 48/QĐ-BCĐ
Trích yếu Ban hành chương trình công tác phòng thủ dân sự năm 2022 của ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
Ngày ký 09/05/2022
File đính kèm
Nội dung

Ban hành chương trình công tác phòng thủ dân sự năm 2022 của ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố