Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 12-05-2022 10:07
Số văn bản 49/KH-BCĐ
Trích yếu Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 11/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử
Ngày ký 11/05/2022
File đính kèm
Nội dung

Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Đà Nẵng