V/v nghiên cứu triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Đăng ngày 23-05-2022 08:35
Số văn bản 2761/UBND-ĐTĐT
Trích yếu V/v nghiên cứu triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 21/05/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v nghiên cứu triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam