V/v thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng TP Đà Nẵng
Đăng ngày 02-08-2022 10:24
Số văn bản 1975/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/07/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 25/07/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng TP Đà Nẵng