V/v thay đổi thành viên tham gia Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toán, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch
Đăng ngày 02-08-2022 10:24
Số văn bản 2022/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thay đổi thành viên tham gia Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toán, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/07/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 29/07/2022
File đính kèm
Nội dung

 V/v thay đổi thành viên tham gia Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toán, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch