Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố chiều ngày 24-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với Ban quản lý Khu CN hướng dẫn đầy đủ, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá nguy cơ dịch bệnh thật kỹ để từ đó có các biện pháp xử lý và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại đơn vị. 

Nhiều người rất băn khoăn thắc mắc về 2019 - nCoV,  WHO tại Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam đã cung cấp những câu thắc mắc những câu hỏi liên quan đến 2019 - nCoV. WHO và Bộ Y tế cũng khuyến cáo những việc mà bạn có thể thực hiện để tự bảo vệ mình và người thân.