Thông báo về việc thực hiện xét nghiệm với tất cả những người đã nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi hết cách ly tập trung, về lưu trú, làm việc trên địa  thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 18-05-2021 10:41

Sở y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

Tất cả những người đã nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi hết cách ly tập trung, về lưu trú, làm việc trên địa  thành phố Đà Nẵng từ ngày  04/4/2021 đến ngày 5/5/2021 thì nhanh chóng liên hệ Trung tâm y tế quận/huyện để thực hiện xét nghiệm.

Đề nghị người hoàn thành cách ly tập trung đến lấy mẫu xét nghiệm cung cấp Giấy xác nhận hoàn thành cách ly và xác nhận kết quả xét nghiệm (nếu có) để đối chiếu.

Đề nghị những người thuộc đối tượng thông báo trên, nếu nhận được thông báo này, thì nhanh chóng liên hệ Trung tâm y tế quận/huyện để được hỗ trợ!

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT