Học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 4-5 để phòng chống dịch
Đăng ngày 03-05-2021 21:48

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa có văn bản thông báo về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 04/5/2021 để phòng dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị, trường học chủ động thực hiện kế hoạch dạy-học trực tuyến, hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên hoàn thành chương trình học tập, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II và các kỳ thi khác. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyên môn. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT