Không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng
Đăng ngày 13-05-2021 16:23

Ngày 13-5, UBND thành phố ban hành Công văn số 2845/UBND-KGVX yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương hướng dẫn triển khai thực hiện và giảm sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoại động, dịch vụ không thiết yếu, việc bán hàng ăn, uống tại chỗ đã được quy dịnh tại Công văn số 2581/UBND-KGVX ngày 3-5-2021 về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 2707/UBND-KGVX ngày 6-5-2021 về việc tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19.

UBND thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Do nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 rất cao trong gia đình, đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt tại gia đình.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc áp dụng “Thẻ đi chợ" và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các chợ; yêu cầu chủ cơ sở triển khai ngay các biện pháp để hạn chế số lượng, đảm bảo khoảng cách người đến mua sắm, giao dịch trong cùng một thời điềm tại các điểm kinh doanh, giao dịch hàng hóa, tài chính, bưu chính viễn thông  như siêu thị, ngân hàng, bưu điện, quầy tạp hóa...

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT