Văn bản số 2859/SYT-NVY về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nằn trong giai đoạn hiện nay
Đăng ngày 05-07-2021 16:42
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác