[Infographic]: Kết quả thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 135/KH-UBND
Đăng ngày 14-09-2021 10:49

Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 135/KH-UBND là hơn 74 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

NHƯ ANH - NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT