Công văn 7826/UBND-SYT V/v tiếp tục tăng cường công tác xét nghiệm để tầm soát COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-11-2021 17:52
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác