Tập huấn “Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19” cho sinh viên
Đăng ngày 26-03-2022 11:44

Ngày 25-3, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức chương trình tập huấn “Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19” cho gần 100 sinh viên đang theo học tại trường.


TS. Lê Thị Lâm – Giảng viên Khoa Tâm ý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm chia sẻ cho sinh viên cách thở đúng cách

Chương trình tập huấn “Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19” nhằm góp phần trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như cách tự chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19. Đồng thời, hình thành nhóm sinh viên nòng cốt tham gia phụng sự cộng đồng, thông qua các hoạt động tập huấn cho học sinh, trẻ em  tại cộng đồng giúp trẻ em nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ cũng như tự giải quyết các vấn đề của bản thân trong bối cảnh mới.

Chương trình tập huấn gồm 2 nội dung: Các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần của sinh viên trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid 19; Các kỹ năng, kỹ thuật giúp sinh viên tự bảo vệ sức khoẻ tinh thần.


Buổi tập huấn nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, cách tự chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Bên cạnh hoạt động tập huấn trực tiếp, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm còn tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến cho hơn 150 sinh viên là các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đại học Đà Nẵng qua phần mềm MS Team.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Lê Sao Mai chia sẻ: “Trong bối cảnh dịch COVID-19, việc chăm sóc sức khỏe đúng cách là rất quan trọng. Thông qua buổi tập huấn lần này, Hội mong muốn trang bị cho các bạn sinh viên các thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho bản thân, từ đó có đủ sức khỏe để học tập, làm việc và tham gia các hoạt động ngoại khóa”.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT