Chỉ đạo phòng, chống virus nCoV

  • Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết ngăn chặn các nguồn lây Đăng ngày 15-01-2021 04:41
  • Lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm virus SARS-CoV2 Đăng ngày 13-01-2021 18:47
  • Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Đăng ngày 08-01-2021 02:42
  • Thực hiện nghiêm việc phân luồng khám chữa bệnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nơi công cộng Đăng ngày 04-01-2021 06:47
  • Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống, kiểm soát Covid-19 trên địa bàn Đăng ngày 06-12-2020 11:30
  • Không được lơ là chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19 Đăng ngày 18-11-2020 12:28
  • Triển khai các hoạt động đối ngoại trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Đăng ngày 29-09-2020 01:04
  • Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân Đăng ngày 25-09-2020 09:24
  • Từ 0 giờ ngày 25/9/2020: tất cả các hoạt động được trở lại bình thường Đăng ngày 24-09-2020 10:47