Nghị quyết số 82/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 11 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 về việc ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố ĐN
Đăng ngày 06-02-2018 07:34
File đính kèm

Các tin khác